DE NORMALE GANG VAN ZAKEN

DE NORMALE GANG VAN ZAKEN
He zus, voor een jonge man
Een grote klus.
Ik zie je gezicht, door de wolken
En slaak een diepe zucht.
De machines mogen rusten,
En worden gesust.
Rijkdom der dierlijk vlees,
De bron van iedere
Levens lust.
De gordijnen sluiten zich,
Het telkens terugkerende gezicht
Donker rijkt opnieuw het licht
En de dichter
Schrijft zijn laatste
gedicht